SI

O zavodu in spletnem časopisu
Naziv zavoda:

V FOKUSU, zavod za kreativno medijsko sodelovanje in svetovanje, Maribor

Kratki naziv:

Zavod V FOKUSU, Maribor

Naslov:

Ljubljanska ulica 027 B, 2000 Maribor

Matična številka:

8045348000

Davčna številka:

82176949 /nismo zavezanec za DDV/

E-pošta:

urednistvo.vfokusu@gmail.com

Telefon:

041 732 342 /GSM/

Datum ustanovitve:

27.07.2017

Sklep sodišča:

Srg 2017/33364, Okrožno sodišče v Mariboru z dne 08.09.2017

Glavna dejavnost:

63.990 Drugo informiranje

Registrirane negospodarske dejavnosti:

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovanje in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

Registrirane gospodarske dejavnosti:

58.140 Izdajanje revij in druge periodike
59.110 Filmska in video produkcija
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, TV oddaj
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
73.200 Raziskava trga in javnega mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
82.990 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
93.050 Druge osebne storitve
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Družbenika

matična številka - 6738010000
U.M. FENIKS, podjetje za informacijsko, komunikacijske dejavnosti, založništvo, marketing, oblikovanje, posredništvo in trgovino, d.o.o.
Maribor, Sodna ulica 024 , 2000 Maribor
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: ne odgovarja
obseg odgovornosti: Ni vpisa
datum vstopa: 27.07.2017

matična številka - 5392826000
PRO - ANDY, oblikovanje, trgovina in druge storitve, Andrej Ivanuša s.p.
Maribor, Borštnikova ulica 033, 2000 Maribor
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: ne odgovarja
obseg odgovornosti: Ni vpisa
datum vstopa: 27.07.2017

Zastopnik:

direktor
EMŠO - 0807958500123
Ivanuša Andrej
Borštnikova ulica 033, 2000 Maribor
datum podelitve pooblastila: 27.07.2017
način zastopanja: samostojno
omejitve: Ni vpisa

Šifra institucionalnega sektorja:

11002 Nacionalne zasebne nefinančne družbe


Zavod V FOKUSU Maribor je ustanovitelj spletnega časopisa V FOKUSU – O TEM, KAR JE POMEMBNO.

 

Vpis v razvid medijev:

Številka medija 2130 - Odločba 61510-88/2017/2
Ministrstva za kulturo RS z dne 20.9.2017.

Ime medija:

Spletni časopis
V FOKUSU – O TEM, KAR JE POMEMBNO

Mednarodna standardna
serijska številka

ISSN 2591-0841

Sedež izdajatelja:

Zavod V FOKUSU Maribor
Ljubljanska ulica 27b, 2000 Maribor

Odgovorna oseba:

Andrej Ivanuša /andrej.ivanusa@gmail.com/

Zvrst in časovni interval:

Elektronski medij z dnevnim osveževanjem vsebin

Odgovorni urednik:

Boris Cipot /cipot.boris@gmail.com/

Naslov uredništva:

Ljubljanska 27b, 2000 Maribor

Naslov odg.urednika:

Vrbišče 2, 9000 Murska Sobota